Disclaimer

De website www.lwdv.eu is een initiatief van Nathan Systems BV te Duiven en heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de warmtepomp LWDV van alpha innotec. Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met deze disclaimer. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.lwdv.eu of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.

Nathan Systems BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Nathan Systems BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Nathan Systems BV.

Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de sites van Nathan Systems BV, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden: De website mag niet de schijn wekken dat Nathan Systems BV de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt. De website mag een link naar Nathan Systems BV maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren. De website mag geen onjuiste informatie over Nathan Systems BV en haar producten en diensten geven. De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact opnemen via marketing@nathan.nl